Långsiktighet & värdeskapande

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning.

Gullängets Mekaniska AB befinner sig i en expansiv fas och ingår sedan fem år tillbaka i bolagsgruppen Storskogen. Det ger oss, förutom finansiella muskler, också ett fantastiskt nätverk av andra tillverkande företag inom bolagsgruppen, både för samarbeten inom ramen för olika projekt men också sett till kunskaps- och erfarenhetsutbyten. 

Storskogen består av tre affärsområden - Handel, Industri och Tjänster - totalt bestående närmare hundra affärsenheter med verksamhet under eget namn i ett 20-tal länder.