Gullängets Mekaniska levererar tung & medeltung utrustning till industriella miljöer.

Gullängets Mekaniska Verkstad AB grundades redan på 1940-talet i Örnsköldsvik. Under decenniernas gång har verksamheten utökats från den lilla smedjan till modern tillverkare av tung och medeltung utrustning till industriella miljöer.

Bland våra kunder finns exempelvis vattenkraftverk, sågverk och gruvbolag. Trots skilda branscher finns ett gemensamt behov av kvalitativa leveranser och hög tillförlitlighet i varje led.För oss är kvalitet mer än en snygg svetsning. Vi gillar när det är ordning och reda på leveranstider. Att det alltid finns korrekt dokumentation och de rätta certifikaten på plats. Att du alltid möts av ansvarstagande, affärsmässiga och kompetenta medarbetare. Det är vårt sätt att trygga en lyckad leverans. Något annat alternativ finns inte för oss.

Gullängets Mekaniska Verkstad AB befinner sig i en expansiv fas och ingår sedan åtta år tillbaka i bolagsgruppen Storskogen. Det ger oss, förutom finansiella muskler, också ett fantastiskt nätverk av andra tillverkande företag inom bolagsgruppen, både för samarbeten inom ramen för olika projekt men också sett till kunskaps- och erfarenhetsutbyten.


Storskogen grundandes 2012 och är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen består av närmare hundra affärsenheter med omkring 7000 anställda - varav mer än två tredjedelar utanför storstadsregionerna. Storskogen är börsnoterat sedan oktober 2021.


Certifieringar

Gullängets Mekaniska är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 sett till kvalitet och miljö. Våra verkstäder är dessutom certifierade enligt EN-1090 och EN ISO 3834. Sammantaget innebär våra certifieringar att vi garanterar att varje leverans uppfyller krav på hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet och andra väsentliga egenskaper. Inte minst att vi har ett systematiskt arbetssätt för kontroller.

Kärnvärden inom bolagsgruppen

Storskogens kärnvärden är djupt rotade i vår organisation

Storskogen präglas av proffesionalism, entreprenörskap, långsiktighet och ödmjukhet - allt fångat i den decentraliserade Storskogenmodellen.

Entreprenörskap

 • Vi har fokus både på affärsmöjligheter och kostnader.
 • Vi vågar fatta beslut även om vi inte har alla fakta på bordet.
 • Vi är drivna, lösnings- och åtgärdsorienterade.
 • Vi är innovativa, öppna för nya idéer, kämpar på och ger inte upp

Ödmjukhet

 • Vi möts på lika villkor i alla våra interaktioner.
 • Vi hjälper våra kollegor och affärspartners.
 • Vi respekterar andras kompetens och är öppna och nyfikna på att lära oss mer.
 • Vi anpassar oss till alla sammanhang och situationer.

Långsiktighet

 • Vi fokuserar på långsiktig framgång.
 • Vi investerar i människor och långsiktiga relationer.
 • Vi utvecklar våra företag för att säkra långsiktig konkurrenskraft.
 • Vi är hållbara och strävar efter att vara relevanta också om 100 år.

Professionalism

 • Vi fattar faktabaserade beslut baserade på viktig information.
 • Vi lägger tid på att utveckla oss själva och strävar alltid efter att förbättra oss.
 • Vi är ärliga och transparenta.
 • Vi strävar efter att skapa tydliga förväntningar och infria våra löften.