Våra arbetsområden

Anpassade lösningar utifrån dina krav och behov.

Bärande balkar, dammluckor och fundament till vindkraftverk är några av de produkter som levereras ut från vår verkstad varje år. En stor del av vår verksamhet består av att leverera anpassade lösningar utifrån just ditt behov. I vår tillverkande verkstad kan vi erbjuda detaljer med en styckevikt upp till omkring 35 ton. Svetsning sker i de flesta förekommande material och med olika svetsmetoder utifrån leveransens krav och behov.


Vattenkraft

Vi hjälper till att tämja vattnets kraft.

Förnybar energi från våra vattenkraftverk står för nära hälften av all elproduktion i Sverige. Krafterna är lika enorma som produktionen, därför krävs högkvalitativa lösningar som är tillförlitliga över lång tid. Gullängets Mekaniska har under många år levererat bland annat konstruktionsdetaljer som dammluckor och utfört drift och underhåll åt ett stort antal vattenkraftverk i norra Sverige.


Broar

Tillförlitliga lösningar för det svenska vägnätet.

Säkerhetskraven på en svensk bro är höga. Därför är vi naturligtvis stolta över förtroendet att leverera såväl bärande strukturdelar som mindre underhållsarbeten av olika slag.


Pappersbruk

Driftsäkerhet för svenska pappersbruk.

Sverige är världens tredje största exportör av sågade trävaror, massa och papper. Stora volymer och avancerade tillverkningsmetoder ställer höga krav på tillförlitliga och driftsäkra lösningar - inte minst när det gäller tunga konstruktioner. Gullängets Mekaniska levererar bland annat cisterner och andra konstruktionsdetaljer i grövre dimensioner. 

Övriga produktområden

Rätt lösning på rätt plats.

Inom övrig industri ryms de flesta branscher där det finns ett behov av tunga eller medeltunga konstruktioner av olika slag. Allt från maskindetaljer för jordbruk till konstruktioner inom byggbranschen. Gemensamt är oftast ett behov av en kvalitativ lösning där den aktuella konstruktionsdetaljen måste anpassas för den givna situationen.

Gullängets Mekaniska - En del av Storskogen

Storskogen grundandes 2012 och är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen består av närmare hundra affärsenheter med omkring 7000 anställda - varav mer än två tredjerdelar utanför storstadsregionerna.

Certifieringar

Gullängets Mekaniska är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 sett till kvalitet och miljö. Våra verkstäder är dessutom certifierade enligt EN-1090 och EN ISO 3834. Sammantaget innebär våra certifieringar att vi garanterar att varje leverans uppfyller krav på hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet och andra väsentliga egenskaper. Inte minst att vi har ett systematiskt arbetssätt för kontroller.