Gjutformar

Gjutformar i stål. Perfekt resultat.

Varje gång.

Bygger du samma träform för gjutning - nu igen? Välj våra återanvändbara gjutformar i stål. En perfekt lösning för alla återkommande gjutningar upp till omkring 2 meter.Gjutformar som

håller i längden

Gjut uppifrån, vänd formen när betongen stelnat. Samma perfekta resultat vid varje gjutning.

Våra gjutformar används idag för exempelvis:

  • Israsskydd
  • Stolpar
  • Fundament

Ring 0660-822 40 eller skicka till order@gmek.se


Certifieringar

Gullängets Mekaniska är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 sett till kvalitet och miljö. Våra verkstäder är dessutom certifierade enligt EN-1090 och EN ISO 3834. Sammantaget innebär våra certifieringar att vi garanterar att varje leverans uppfyller krav på hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet och andra väsentliga egenskaper. Inte minst att vi har ett systematiskt arbetssätt för kontroller.

Gullängets Mekaniska - En del av Storskogen

Storskogen grundandes 2012 och är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen består av närmare hundra affärsenheter med omkring 7000 anställda - varav mer än två tredjerdelar utanför storstadsregionerna.