Välkommen till Gullängets Mekaniska Verkstad

Vi är ett företag med unika resurser, hög kompetens och lång erfarenhet
Vi tillverkar, levererar och monterar allt inom stålkonstruktioner. 

Projekt

Nya vägar för vandringsfisk i Dalälven

På uppdrag av Fortum bygger Gullängets Mekaniska fiskvägar i Dalälven som ska göra det möjligt för siljansöring och harr att ta sig förbi vattenkraftverk när de leker uppströms. I Spjutmo byggs fiskvägar som ska stå klart 2023.

 

Fiskvägarna byggs för att vandringsfiskar som öring och harr ska kunna vandra uppför älven utan att beståndet påverkas. Inte minst öringen är hotad och behöver hjälp med fortlevnaden. Att ha fiskvägar, eller fisktrappor som de också kan kallas, är en lösning som kan komma att bli allt vanligare efter den av riksdagen beslutade nationella omprövningen av vattenkraften (NAP)


För Gullängets Mekaniska är detta ett viktigt projekt sett till den biologiska mångfalden främjas och att vattenkraften fortsätter att utvecklas. Vi uppskattar att vi har fått uppdraget och förtroendet från Fortum att hjälpa till och skapa det här projektet. Fortum är en viktig kund för oss som vi jobbat tillsammans med i många år. Vi har en bra relation som vi vill ha kvar och stärka men också som har gett oss prövningar i pandemitider. Vi ser verkligen fram emot att få arbeta i Spjutmo säger vi alla på Gullängets Mekaniska. Gullängets Mekaniska kommer att sysselsätta 6 personal svetsare och arbetsledare.

Gullängets Mekaniska Verkstad AB

Björnavägen 78

891 42 Örnsköldsvik


Telefon: 0660-822 40

Fax: 0660-818 20

Epost: info@gmek.se